پکیج تک لوله و دو لوله ارتوپدی


قابل استفاده در همه اندیکاسیون های ارتوپدی که هدف درمان یک مفصل یا یک عضو(درمان یک طرفه مانند یک مفصل زانو) می باشد.
آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری کوچه مهر پلاک 7
شماره تماس: 22850864
کلیک کنید