راهنمای استفاده از سایت

عضویت:

برای عضویت در دانشنامه فقط کافیست روی گزینه عضویت در صفحه اصلی کلیک کنید و فرم مربوطه را تکمیل فرمایید(تکمیل صحیح و دقیق اطلاعات، تعاملات بعدی را تسهیل می بخشد) و سپس روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.در این مرحله شما عضو ویکی درم هستید و نام کاربری شما شماره همراهتان و رمز آن همان است که در تکمیل فرم ثبت کردید و می توانید با کلیک روی گزینه ورود در صفحه اصلی به پروفایل شخصی خود مراجعه کنید و در جهت تکمیل اطلاعات و افزودن عکس پروفایل و یا تغییر اطلاعات اقدام کنید.

اشتراک:

برای ارائه مطلب در پروفایل شخصی خودتان که توسط کلیه مخاطبین ویکی درم قابل دسترسی و مشاهده هستند باید به خرید اشتراک شش ماهه یا یکساله اقدام فرمایید.

شما می توانید هر گونه متن، مانند؛ معرفی خودتان یا معرفی خدمات یا محصولتان و یا معرفی مجموعه کاری خودتان را، در پست های خود نوشته و منتشرکنید.

 همچنین می توانید هر گونه عکس مانند؛ عکس از خود یا محل کارتان، از خدماتتان و یا عکس های قبل و  بعد درمانهای خود را، در پست های شخصی با نام خودتان منتشر نمایید.

 توصیه می شود در این صفحات  در ابتدای مطلب و انتهای آن، اطلاعات تماس خود را قید کنید تا در جهت افزایش مشتری موثر افتد.

تبلیغات:

شما می توانید خدمت یا محصول خاصی را که اولویت بیشتری داشته و ارجحیت معرفی حوزه پوست و زیبایی را دارد، علاوه بر ارائه آنها در پست ها، آن را در بخش تبلیغات آگهی کنید تا در زمان کمتر به رویت کاربران بیشتری برسد برای این کار گزینه ثبت آگهی را در صفحه اول کلیک کنید و طبق دستورالعملی که سایت در اختیارتان می گذارد مراحل آن را تا پایان دنبال کنید. 

پیشاپیش از همکاری صمیمانه و علمی و عملی شما در جهت ارتقای کمی و کیفی دانشنامه بین المللی پوست و زیبایی ایرانیان تشکر می نماییم به حضور شما دوست عزیز در کنارمان افتخار می کنیم.

                                                                                        با احترام گروه اداری ویکی درم

ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم ویکی درم

ویکی تبلیغ

نام و نام خانوادگی به ویکی درم خوش آمدید.