چای

چای ...
همه ما می دانیم که نوشیدن چای به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان برایمان مفید است. اما در اینجا، منظور نوشیدن آن نیست، بلکه استفاده از آن برای مقابله با آن جوش هایی است که آزارتان می دهند. مطالعاتی که در مجله های علمی به چاپ رسیده، حاکی از آن است که مالیدن موضعی چای سبز درمان موثری برای ...
با توجه به نداشتن اشتراک فعال این نویسنده، ادامه محتوای این پست قابل نمایش نیست.

جای تبلیغ شما