بخار

بخار ...
یکی از روش های مبارزه باجوش، استفاده از بخار آب است. بخار آب منافذ پوست را باز کرده و به خارج شدن آلودگی ها کمک کند. روش کارآسان و ارزان است و حس خوبی دارد. برای استفاده از بخار می توانید از یک ظرف آب گرم و حوله استفاده کرده و یا به حمام بخار بروید. ممکن است بخار آب موجب درمان کامل ...
با توجه به نداشتن اشتراک فعال این نویسنده، ادامه محتوای این پست قابل نمایش نیست.

جای تبلیغ شما