چه عواملی سلامت ناخن ها را به خطر میاندازند؟

چه عواملی سلامت ناخن ها را به خطر میاندازند؟ ...
نـاخن از پروتئینی بنام کراتین تشکیل یافته ،کراتین در مو و پوست نیز وجود دارد. در بسیاری موارد، بروز تغییر در شکل، رنگ، قوام و سایر خصوصیات ناخن می‌ تواند نشانه بروز یک بیماری‌ جدی در سایر ارگان‌ های حیاتی بدن باشد. البته این مساله کافی نیست و در بعضی موارد در اثر عوارضی ...
با توجه به نداشتن اشتراک فعال این نویسنده، ادامه محتوای این پست قابل نمایش نیست.

جای تبلیغ شما