ماسک Geranium

ماسک Geranium ...
مناسب برای پوستهای چرب با منافذ باز . حاوی روغن ژرانیوم، جلبکهای دریایی و مواد رطوبت رسان . با مصرف متوالی این ماسک چربی اضافه پوست برطرف شده و منافذ پوست بسته و پوستی یکنواخت و  صاف و بدون  shining  جلوه می کند . ...
با توجه به نداشتن اشتراک فعال این نویسنده، ادامه محتوای این پست قابل نمایش نیست.

جای تبلیغ شما