برخی مواد مصرفی دیگر پوست و زیبایی

برخی مواد مصرفی دیگر پوست و زیبایی ...
سر سوزن سابسیژن : بسیاری از جای جوش ها و جای زخم هایی که شکل گودی گرفته اند در واقع به بافت زیرین خود چسبندگی داده و درمانهایی نظیر میکرونیدلینگ، لیزر فراکشینال در صاف کردن آن تاثیری نخواهد داشت . این ضایعات تنها در صورتی صاف می شوند که مورد سابسیژن قرار گیرند بدین معنی که از بافت ...
با توجه به نداشتن اشتراک فعال این نویسنده، ادامه محتوای این پست قابل نمایش نیست.

جای تبلیغ شما