کوکتل درماهیل مو Dermaheal HL


کوکتل درماهیل مو Dermaheal HL Dermaheal HL(Anti-Hair Loss)5ml*10 vials/ set این کوکتل برای بازیابی و رویش مجدد مو است که متشکل از 56 ماده فعال موثر شامل بیوممتیک پپتید،مولتی ویتامین و آمینواسید هاست که دارای فواید: • ترویج چرخه گردش خون در پوست سر و احیای فولیکول های مو • تحریک کردن رشد مو به دلیل افزایش سایز فولیکول مو • توقف ریزش مو و آلوپشی • بهبود مشکلات پوست سر و افزایش ضخامت و پرپشتی مو • تغذیه کردن،آبرسانی و بهبود وضعیت مو و پوست سر
شماره تماس: 09129533796