تعرفه‌ها

تعرفه بسته‌های اشتراک

بسته اشتراک سه ماهه 80000 تومان
بسته اشتراک شش ماهه 150000 تومان
بسته اشتراک یک ساله 250000 تومان
برای انتخاب اشتراک وارد شوید. اگر عضو نیستید ثبت نام کنید:

تعرفه آگهی

نمایش هفت روزه 5000 تومان
نمایش یک ماهه 15000 تومان
نمایش سه ماهه 45000 تومان
نمایش شش ماهه 90000 تومان
نمایش یک ساله 180000 تومان

ویکی تبلیغ

نام و نام خانوادگی به ویکی درم خوش آمدید.